Online Mağazalar için Veri Kalitesi

Tasarruf ve Satış için en uygun Ürün Verisi

Avantajlarınız

  • Geliştirilmiş arama sonuçları
  • Daha iyi uyuşan sonuçlar
  • Geliştirilmiş Arama Sonrası Navigasyon

En güçlü arama sistemi bile erişebildiği veriyle sınırlıdır. Ürün veri optimizasyonu size bütün ürün veritabanınızı arama amaçlı kullanmanızı sağlar.

İlave kategoriler, alanlar ve standardize edilmiş veri arama algoritmanızın optimal olarak çalışmasını ve hassasiyetinin artmasını sağlar.

Ziyaretçiler kolaylıkla büyük miktarda çıkan arama sonuclarını uygun filtrelerle ve tanımlanmış özelliklerle isteklerine göre azaltabilirler.

Bütün bilgi yapısal, standardize olmuş ve açık bir şekilde gösterilebilir. Sonuçlar uygunsa standart birimler kullanılarak en önemli bilgiler detaylı ve madde işaretli listeler şeklinde yapılandırılır.

Bu proje esasen bizim online mağazamızın fonksiyonelliğini geliştirdi. Tahminimize göre yatırım kendini birkaç ay içinde kendini finanse edecektir.

Dr. Oliver Grieble, Head of IT, 1 2 3.tv

Ürün Verisi Optimizasyonu

Ürün veri tabanları online mağazalar tarafından büyük optimizasyon potansiyelleri yüzünden kullanılır.

    Bu dört faktör mağazanızın performansını düşürebilir:
  • Düşük sayıda ana ve alt kategorilere sahip düz veri yapıları
  • Kayıp ürün bilgileri veya sadece uzun metin açıklamasına sahip olması
  • Değişken terimler, birimler ve biçimler
  • Aynı ürünü birden fazla tedarikçiden temin ettiğinizde oluşan çift ürün kayıtları

Verileriniz optimize edildikten sonra, müşteriler kolayca istedikleri ürünü bulabiliceklerdir. Çünkü veri net bir şekilde düzenlenmiştir ve arama mükemmel çalışır. Mağazanın kullanılabilirliği bu potansiyeli geliştirince belirgin şekilde artacaktır; çapraz satış ve daha kazançlı ürün satışları ile kolayca uygulanabilir hale gelicektir.

Sorularınız için?


Bize ulaşın: +90 212 324 88 28