Omikron Data Quality GmbH

Uygulama Odakları

Önemli uyarı

FACT-Finder® Omikron Data Quality GmbH tarafından geliştirilmiştir ve onun kayıtlı markasıdır.

Omikron Data Quality GmbH
Habermehlstr. 17
75172 Pforzheim

Tel.: +90 212 371 4735

§ 1 - Uygulama Kapsamı

Takip eden Genel İş Koşulları Omikron GmbH tarafından müşterilerimize ulaştırılan tüm teslimat ve servisler için geçerlidir. Müşterinin herhangi bir çelikisinde Genel İş Koşulları uygulanmaz.

Herhangi bir anlaşma yapılmamışsa, Omikron müşteriye aşağıdaki şartlara göre özel olmayan ve transfer edilemeyen haklar tanır. Aşağıda bu haklar "Lisans" diye adlandırılıcaktır.

§ 2 - Kullanım Sınırı

 1. Eğer başka bir anlaşma yapılmadıysa, her şahsi lisans kişisel iş istasyonu olarak tek (yerel) bir bilgisayar sisteminde kullanılmak üzere geçerlidir. Ağlarda ya da yazılımın yüklü olduğu sisteme diğer bilgisayarlar aracılığıyla sağlanan ulaşım ile kullanımına sadece Omikron'un önceden onayı ile izin verilir.
 2. Eğer Omikron, yazılımı anlaşmaya göre son kullanıcılara diğer bileşenler ile sonradan gönderilecek şekilde son ürünün bileşenleri halinde sunar ise, geçerli kurallar bu son ürüne göre uygulanır.
 3. Kullanıcı, yazılımı tanımlamaya yarayan tüm tanımlayıcıları ve yazımları başlıklar, etiketler, ticari markalar ve telif hakkı bildirimleri üzerinde değiştirme olmadan elinde tutmanın garantisini verir. Bilhassa, başka bir anlaşma açıkça yapılmadıkça diğer uygulamaların (yazılım) kapsamındaki yazılımın her kullanımı için Omikron'ın telif hakkı gösterilmelidir.
 4. Kullanıcı, teslim edilen programların veya materyallerin orijinallerinin ya da kopyalarının Omikron'un açık yazılı izni olmadan üçüncü şahıslar tarafından ulaşılmasına izin vermeyeceğinin garantisini verir. Çalışanlar ya da diğer kişiler, teslim edilen yazılımın sözleşmeye dayalı kullanım amacına yönelik kullanıcı ile beraber oldukları sürece, üçüncü şahıs olarak sayılmazlar. Bilinmeyen üçüncü şahıslara herhangi bir sözleşmeye bağlı aktarım sözleşmeye dayalı bir şartname gerektirir.

§ 3 - Yasal Sözleşme Formu

 1. Aşağıda görülecek olan “BGB”, “Bundesgesetzbuch”, yani Almanya’daki resmi yasa kodu anlamına gelir.
 2. Omikron, bu Genel İş Şartları ile bütünleyici bir şekilde uyuşan BGB’deki kira sözleşmeleri kurallarına dayanarak (§ 535 ff. BGB) müşteriye zaman sınırlı bir kullanım hakkı sunar. Eğer müşteri yazılımı sözleşmeye dayalı kiralama ilişkisinin ötesinde kullanmaya devam ederse, sözleşmeden doğan ücret ya da bir başka uygun miktarın kullanım süresi için kullanım tazminatı olarak ödenmesi gerekir. Kiralama ilişkisinin devam eden kullanım aracılığı ile uzatılması bu durumlar için açıkça yasaktır.
 3. Yazılım sınırsız kullanım için sağlanmış ise, BGB satın alım sözleşmelerindeki kurallar (§ 433 ff. BGB) aşağıdaki özel düzenlemelerin tedbirlerine göre geçerlidir. BM satın alma haklarına başvuru yasaktır.
 4. Omikron, yazılım değişiklikleri veya diğer yazılımların ayarlamalarını içeren, müşterinin isteği üzerine gerçekleştirilen diğer programlama hizmetlerini sağladığı kadar, iş sözleşmeleri düzenlemelerini de (§ 631 ff. BGB) uygular. Diğer açık anlaşmalar yapılmadığı sürece bu programlama hizmetleri için resmi bir kabul süreci gerçekleşmeyecektir. Bunun yerine müşterinin onayı müşteri tarafından hizmete sokulmuş gibi etkili olacaktır. Programlama hizmetlerine uygulanan müşteri hakları münhasır değildir; özel bir anlaşma yapılmadığı sürece Omikron sonuçları başka mecralarda kullanmakta serbesttir.

§ 4 – Mülkiyet Hakları; Koruyucu Hükümler

 1. Müşteri yazılımı sadece kapsamı belirtilen şekilde kullanma hakkına sahiptir.
 2. Omikron ödeme tamamen yapılana kadar teslim edilmiş yazılımın tüm haklarını, özellikle de bulundurma ve telif haklarını korur. Eğer müşteri bildirilmesine rağmen sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmez ise, özellikle ücret ödeme zorunluluğu gibi, Omikron yazılımın kullanılmasının devamını yasaklayabilir. Teslim edilmiş yazılım materyallerinin kullanım ve koruma kapsamındaki şartlar önemli ölçüde ihlal edilmiş ise, Omikron aynı hakka sahiptir.
 3. Bir önceki paragraf kapsamındaki kullanım yasağı durumunda, müşteriye verilen tüm yazılımın ve bileşenlerinin geri verilmesi gerekmektedir. Müşterinin (gene de) yazılımın kullanıldığı süre için normal kira ücreti standartları üzerinden uygun bir ücret ödemesi gerekir.
 4. Bir işletme transferi (ya da devralma), iflas ya da müşterinin şirketinin feshi durumunda, Omikron’un yazılımın kullanımının devamına ancak meşru hak sahibi mirasçısı tarafından sözleşmeden doğan yükümlülükler yerine getirilirse izin vermesi gerekir.

§ 5 - Teminatlar

 1. Taraflar, tüm (mümkün) uygulama şartları için hatasız çalışan bir yazılım geliştirmenin imkansız olduğu konusunda mutabakata varır. Özellikle de, Omikron sunulan arama programının ya da benzerlik aramasının belirli sonuçlar üreteceğini ya da üretemeyeceğini garanti edemez.
 2. Omikron sağladığı yazılımın bahsi geçen program özelliklerinin kullanılabilir halde olduğunu garanti eder. Garanti süresi iki yıldır.
 3. Eğer önemli kusurlar garanti süreci içinde belirgin hale gelirse, bu yüzden yazılımın kullanılabilirliği zarar görürse, o zaman Omikron sorunları ücretsiz olarak çözme hakkına ve zorunluluğuna sahiptir. Eğer Omikron makul bir süre içinde tamir edemez ya da arıza üstünde çalışmazsa, o zaman müşterinin yazılımı sözleşmeye dayalı kullanımı mümkündür, ayrıca müşteri ödemede indirim, ya da ürünün iadesini talep edebilir. Bu durumda, müşteri sadece amacına yönelik yazılım kullanılabilirliğine tekabül eden uygun bir kullanım ücreti ödemelidir.
 4. Omikron garanti süresince yazılımdaki diğer kusurları ve hataları ücretsiz olarak düzeltecektir, bu haklı bir çaba göstermek koşulu ile mümkündür. Bu özellikle diğer programlar ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hatalar için de geçerlidir. Eğer uygun bir zaman diliminde bu hatalar düzeltilemezse, müşteri ödemede indirim hakkına sahiptir.
 5. Omikron müteakip hasarlar, kâr kaybı ya da sadece kasıtlı veya ağır ihmal durumundaki dolaylı hasarlardan ya da vaat edilmiş ancak eksik özellikler durumundan sorumludur.
 6. Omikron, yazılımın sözleşmeden doğan kullanımının telif hakkını ya da herhangi bir üçüncü şahsın ticari markasını ihlal etmediğini garanti eder. Eğer üçüncü şahıslar tarafından ihmal iddiaları yüzünden müşteriden hak talep edilirse, Omikron müşteriyi üçüncü şahıs iddiaları anında Omikron’a rapor edildiği sürece hasar yüzünden ortaya çıkan tüm iddialardan muaf tutar ve müşteri üçüncü şahıslara karşı yalnızca Omikron ile yaptığı istişarelere göre tedbir almaktadır.

§ 6 – Son Hükümler

 1. Tüm sözleşmeye dayalı ilişkiler, yalnızca Almanya kanunlarına göre yönetilir.
 2. Eğer müşterinin Almanya için “alıcı” (“Kaufmann”) durumu olması gerekir ise, taraflar sözleşmede belirtilen tüm teslimatlar ve hizmetler için yasal yetkili olarak ve yerine getirme konumu olarak Pforzheim, Almanya üzerinde mutabakata varır.
 3. Bu koşulların herhangi bir kısmının geçersiz olması ya da uygulanamaz hale gelmesi durumunda, koşulların geri kalan kısımları etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır. Akit taraflar, işbu vesile ile geçersiz kısmının orijinal iş niyetini mümkün olduğunca korumak amacıyla herhangi bir geçersiz kısmı hukuken kabul edilebilecek bir düzenleme ile değiştirmeyi kabul eder.